dimarts, 31 de maig de 2011

MATRÍCULA

DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA MATRICULACIÓ
CURS 2011-2012
  •  Una fotografia de carnet (amb el nom i cognom escrit al darrere).
  •  Fotocòpia del carnet de vacunacions (el full de les vacunes i del nom de l'alumne)
  •  Full d’autorització de sortides, drets d’imatge i full de dades telefòniques i de correu   Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (si no l'ha aportat en el moment de la preinscripció). 
  • Fotocòpia de la TIS (targeta sanitària) de l'alumne/a (si no l'ha aportada en el moment de la preinscripció).
  •  Resguard de “la Caixa” del pagament de 50€ en concepte de material.

Dies de matrícula:
Del 6 al 9 de juny, de 8,30 a 13,30h
Dies 6, 7 i 9 de juny, de 15 a 16,45h
Dia 10 de juny, de 8,30 a 12,30

Us recordem que és necessari formalitzar la matrícula en les dates indicades per tal de no perdre la plaça. Si tinguéssiu alguna dificultat, podeu contactar amb nosaltres per telèfon o al correu electrònic que trobeu a l’encapçalament.

Us informem que en el nostre centre l'alumnat paga en el moment de la matrícula una quota de material que dóna dret a rebre gratuïtament alguns materials (agenda, assegurança escolar obligatòria, fotocòpies, material de laboratori i taller i altres). D'altra part, aquesta quota permet l'organització de jornades culturals i lúdiques.
Aquesta quota és de 50 € i es liquidarà a partir de la setmana prèvia a la matrícula mitjançant pagament amb codi de barres a “la Caixa”, segons el full adjunt,  i en moment de la matrícula s’haurà de presentar el justificant del pagament.

Direcció del Institut de Begues

CALENDARI

Concurs fotos matemàtiques

Imatges de l'institut